Podstawowe funkcje

Wprowadzanie danych

Program umożliwia samodzielną budowę i edycję zaawansowanych przepływów pracy (Workflow) pozwalając na budowę formularzy webowych oraz zaprojektowanie ścieżek decyzji w oparciu o stany i akcje.

Program nie wymaga znajomości kodu, a cała praca może być wykonywana przez pracowników biznesowych bez konieczności wykorzystywania programistów czy nawet administratorów IT. Odwzorowanie procesu rozpoczynane jest od stworzenia metryczki, czyli zestawu danych tworzących proces oraz formularza służącego inicjalnemu zasileniu procesu lub wyborze danych z przechowywanych danych słownikowych. Budując formularz możemy projektować każde z jego pól, decydując, jakiego rodzaju dane będzie przechowywać, czy są to dane obowiązkowe czy opcjonalne, kto i kiedy ma je edytować a kto jedynie przeglądać, czy dane mają być widoczne czy ukryte a może mają się wyliczać automatycznie na bazie przedstawionych formuł w stylu Microsoft® Excel.

Bardzo istotną funkcją CALM Workflow jest możliwość ustalania odrębnych uprawnień do pól na różnych etapach przepływu. To umożliwia wyświetlanie decydentom tylko tych pól, które ich interesują i nadanie im uprawnień do edycji/odczytu tylko wybranych pól.

  • Interfejs aplikacji zależny jest od posiadanych uprawnień oraz od wykorzystywanego sprzętu.
  • Responsywność aplikacji umożliwia jej wykorzystanie zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na tabletach czy nawet telefonach.
  • Wykorzystanie certyfikatów umożliwia uruchomienie SSO (Single Sign On) dla każdego dostępnego dla użytkownika urządzenia.
  • Szata graficzna programu może być dostosowana do wymagań klienta i może być zbliżona pod względem wizualnym do obecnie wykorzystywanych rozwiązań intranetowych.

Efektywny przepływ informacji

CALM Workflow umożliwia odwzorowanie procesów biznesowych przez budowę stanów i łączących je akcji procesu np. przeglądu wniosku, akceptacji managera, korekty, itp. Każdy ze stanów i każda z akcji może być domyślnie skonfigurowana lub dopasowana do wymagań klienta w zakresie uprawnień, powiadomień, warunków, dodatkowych skryptów, archiwizacji etc.

CALM Workflow jest wyposażony w mechanizm kreatora sprawdzającego kompletność budowanych przepływów uniemożliwiając publikację niedokończonych procesów lub procesów zawierających błędy. Program umożliwia tworzenie pełnowartościowych przepływów opierających się jedynie na bazie danych oraz serwerze www. Program umożliwia zasilanie procesów informacjami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł danych przechowywanych w postaci słowników lub wydobywanych na podstawie zapytań oraz eksport danych wynikowych do zewnętrznych systemów.

Tworzenie dokumentacji i raportowanie

CALM Workflow umożliwia tworzenie nowych dokumentów w oparciu o przetwarzane dane. Z przepływami pracy można połączyć generowanie dowolnej liczby i kombinacji typów dokumentów - Word, Excel, PDF - które można dostosować zarówno dla odbiorców wewnętrznych jak i zewnętrznych firmy. Generowane dokumenty mogą dotyczyć dowolnego aspektu funkcjonowania obejmując dane dotyczące sprzedaży, wyceny usług, wnioski, umowy, faktury, raporty prac i inne.

Poza tworzeniem dokumentów, CALM Workflow oferuje wsparcie dla pracy z dokumentacją obsługując załączniki we wszystkich popularnych formatach, umożliwiając zamieszczanie dokumentów w udziałach sieciowych lub bibliotekach Microsoft® SharePoint oraz dając możliwość integracji z wykorzystywanymi u klienta systemami archiwizacji.

Środowisko pozwalające na bezpieczne zmiany

CALM Workflow pozwala na prototypowanie bez konieczności budowania środowisk testowych. Nowe procesy mogą być zapisywane w wersjach testowych niedostępnych dla użytkowników końcowych i publikowane dopiero po ich akceptacji. Z niefortunnych zmian można się wycofać dzięki mechanizmowi wersjonowania przepływów pracy. Uprawnienia do tworzenia, modyfikacji a docelowo wykorzystania przepływów mogą być delegowane na użytkowników, grupy użytkowników lub role oparte o podległość pracowników w firmie.

CALM Workflow przechowuje dane w formacie xml w bazie danych umożliwiając ich przeszukiwanie oraz eksport. CALM Workflow umożliwia także tworzenie zapytań czy zasilanie zewnętrznych baz danych dając możliwość dopasowania akcji wywoływanych przez użytkowników.