Cennik

Nazwa Kod Opis Cena
CALM Workflow Trial CALM-Trial Wersja testowa umożliwiająca uruchomienie 1 procesu biznesowego, wyświetlająca na głównej stronie aplikacji oraz w powiadomieniach e-mail informację „Wersja próbna – nie do użytku komercyjnego”. Poza tym ograniczeniem wersja ta nie różni się od pełnej wersji, czyli nie ma różnic funkcjonalnych. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na jednym serwerze testowym i jednym produkcyjnym w środowisku klienta. Licencja na wersję CALM Trial jest bezpłatna. 0
CALM Workflow Reference CALM-Reference W pełni funkcjonalna wersja umożliwiająca uruchomienie 1 procesu biznesowego. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na jednym serwerze testowym i jednym produkcyjnym w środowisku klienta. Licencja na wersję CALM Trial jest bezpłatna. Warunkiem otrzymania wersji Reference jest zgoda na opublikowanie logo Klienta na stronie WWW CALM 0 + referencja
CALM Workflow Small CALM-Small W pełni funkcjonalna wersja umożliwiająca uruchomienie do 5 procesów biznesowych. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na jednym serwerze testowym i jednym produkcyjnym w środowisku klienta. € 3000
CALM Workflow Medium CALM-Medium W pełni funkcjonalna wersja umożliwiająca uruchomienie do 20 procesów biznesowych. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na dwóch serwerach testowych i dwóch serwerach produkcyjnych w środowisku klienta. € 6000
CALM Workflow Large CALM-Large W pełni funkcjonalna wersja umożliwiająca uruchomienie dowolnej liczby procesów biznesowych. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na dwóch serwerach testowych i dwóch serwerach produkcyjnych w środowisku klienta. € 10000
CALM Workflow Enterprise CALM-Enterprise W pełni funkcjonalna wersja umożliwiająca uruchomienie dowolnej liczby procesów biznesowych. Ta wersja licencji zezwala na uruchomienie CALM Workflow na dowolnej liczbie serwerów w środowisku klienta. € 40000

Podane w tabeli ceny są cenami netto (bez podatku VAT) w Euro.