CALM WORKFLOW

INSTRUKCJE

CALM

DOKUMENTACJA

Program umożliwia samodzielną budowę i edycję zaawansowanych przepływów pracy (Workflow) pozwalając na budowę formularzy webowych oraz zaprojektowanie ścieżek decyzji w oparciu o stany i akcje.

Program nie wymaga znajomości kodu, a cała praca może być wykonywana przez pracowników biznesowych bez konieczności wykorzystywania programistów czy nawet administratorów IT. Odwzorowanie procesu rozpoczynane jest od stworzenia metryczki, czyli zestawu danych tworzących proces oraz formularza służącego inicjalnemu zasileniu procesu lub wyborze danych z przechowywanych danych słownikowych. Budując formularz możemy projektować każde z jego pól, decydując, jakiego rodzaju dane będzie przechowywać, czy są to dane obowiązkowe czy opcjonalne, kto i kiedy ma je edytować a kto jedynie przeglądać, czy dane mają być widoczne czy ukryte a może mają się wyliczać automatycznie na bazie przedstawionych formuł w stylu Microsoft® Excel.

DOKUMENTACJA PRODUKTU

Poniżej możesz pobrać plik!


WYPRÓBUJ ZA DARMO!