Inne rozwiązania, które mogą być szybko uruchomione w oparciu o CALM

Zarządzanie personelem

 • onboarding i offboarding pracowników
 • zamawianie i ocena szkoleń
 • cykliczne przeglądy wyników
 • rozpatrywanie skarg
 • rozliczenie zadań
 • rozliczenie nadgodzin
 • wnioski urlopowe
 • wnioski o delegacje

Czynności operacyjne

 • zatwierdzenia zamówień
 • zlecanie kupna
 • zarządzanie zadaniami
 • zarządzanie umowami
 • wnioski racjonalizatorskie
 • rozliczanie samochodów służbowych
 • rozliczanie paliwa

Procesy finansowe i marketingowe

 • zatwierdzanie wydatków
 • zatwierdzenie pożyczki
 • zatwierdzanie decyzji finansowych
 • przetwarzanie faktur
 • rozliczanie pożyczek
 • zarządzanie szansami sprzedaży (lead)
 • zarządzania kampaniami marketingowymi
 • zatwierdzanie kampanii/wydatków

Procesy z zakresu technologii informatycznych

 • zarządzanie zmianami w konfiguracji IT
 • zlecenia na usługi help desk
 • tworzenie i usuwanie/blokowanie kont użytkowników (provisioning)
 • zakup sprzętu i oprogramowania