Najczęściej zadawane pytania

1. Czy CALM Workflow wymaga aby klient wykorzystywał Active Directory?
Tak. W obecnej wersji z uwagi na chęć zapewnienia bezpieczeństwa usługi AD są wymagane. Jako usługa opcjonalna, na życzenie klienta, możliwa jest integracja z inną bazą użytkowników/kont np. live.com lub stworzenie wewnętrznej bazy użytkowników.
2. Czy CALM Workflow integruje się z Active Directory?
Tak, aplikacja wspiera SSO. Użytkownicy nie musza się dodatkowo logować do aplikacji. Możliwa jest także autoryzacja z użyciem certyfikatów np. w przypadku wykorzystania urządzeń mobilnych.
3. Jakie są wymagania serwerowe CALM Workflow?
CALM Workflow działa w trybie on-premise, przechowując wszystkie dane w infrastrukturze klienta. Aby go uruchomić niezbędny jest serwer webowy Microsoft IIS oraz serwer bazodanowy Microsoft SQL (może być w darmowej wersji). Dla klientów chcących zapewnić wysoką dostępność swoim użytkownikom zalecamy wykorzystanie mechanizmów HA (2 serwery IIS oraz 2 serwery SQL).
4. Czy możliwe jest uruchomienie CALM Workflow w chmurze?
Tak, na życzenie klienta jest to możliwe.
5. Jakie wymagania musi spełnić stacja robocza, aby korzystać z CALM Workflow?
Jedynym wymaganiem jest posiadanie przeglądarki internetowej. Wspierane są przeglądarki w minimum następujących wersjach: IE 8.0 lub Chrome …lub Firefox …, Safari
6. Czy CALM Workflow może być obsługiwany przez użytkowników urządzeń mobilnych?
Tak, aplikacja wspiera SSO. Użytkownicy nie musza się dodatkowo logować do aplikacji. Możliwa jest także autoryzacja z użyciem certyfikatów np. w przypadku wykorzystania urządzeń mobilnych.
7. Czy wnioski obsługiwane przez CALM Workflow są archiwizowane?
Tak, do wszystkich obsłużonych wniosków jest wyszukiwarka umożliwiająca ich późniejsze odnalezienie. Wnioski nie mogą być modyfikowane. CALM Workflow umożliwia także integrację i wykorzystanie innego, dedykowanego do archiwizacji systemu, wykorzystywanego przez klienta.
8. Czy interfejs CALM może być brandowany?
Tak zarówno kolorystyka, style jak i rozmieszczenie elementów może być dopasowane do indywidualnych wymagań klienta.
9. Czy zmiana wersji CALM wymaga reinstalacji aplikacji?
Nie, zmiana wersji CALM wymaga jedynie zmiany biblioteki lub podania kodu aktywującego dodatkowe procesy.
10. Co oferujecie w ramach usług Maintenance?
W ramach Maintenance oferujemy aktualizację oprogramowania (przynajmniej jedną wersję rocznie) oraz wsparcie w przypadku zmian wymuszonych przez nowe wersje wykorzystywanego oprogramowania (IIS, SQL, przeglądarki internetowe).